Hemşirelik

unsal oren asml b71 Hemşirelik

Meslek Tanımı:
Hemşirelik, birey, aile ve toplum sağlığının korunması, hastalık halinde hekim tarafından saptanan tedavinin uygulanması ve hasta bakımının planlanması, örgütlenmesi ile ilgili hizmetleri sunan bir meslektir.

Eğitim Süresi ve İçeriği:
Öğrenciler 9. sınıftan başlayarak ortak derslerle birlikte verilecek olan hemşirelik derslerini teorik ve uygulamalı olarak alacaklardır. Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitimleri süresince;

 • İnsan yapısı ve fonksiyonları,
 • Mikrop ve parazitler, sterilizasyon ve dezenfeksiyon önlemleri uygulamasını,
 • Bulaşıcı hastalıkların, bulaşma ve yayılma yolları ile alınacak tedbirleri,
 • İlkyardım, temel hasta bakımı ilke ve yöntemlerini, bunların hastaya uygulanmasını,
 • Sağlık hizmetleri ile ilgili istatistiki bilgi toplama ve değerlendirme yöntem ve v.b. uygulamaları öğrenirler.

unsal oren asml b9 Hemşirelik

Çalışma alanları:

 • Hastaneler (devlet, üniversite, özel),
 • Özel ambulans hizmetleri,
 • Özel işyerleri ve fabrikalar,
 • Sağlık ocakları,
 • Toplum sağlığı merkezleri,
 • Verem savaş dispanserleri,
 • Aile planlaması ve ana-çocuk sağlığı merkezleri,
 • Rehabilitasyon ve özel bakım merkezleri gibi birçok kamu ve özel sağlık kurumlarında “Hemşire” ünvanı ile çalışabilirler.

Hemşirelik Mesleğinde İlerleme:
Eğitimlerini başarı ile tamamlayarak hemşire olarak göreve başlayanlar, zaman içerisinde Sorumlu Hemşire, Başhemşire ve Uzman Hemşire’liğe yükselebilirler. Başhemşire olabilmek için hemşirelikte en az lisans eğitimine sahip olmak gerekir. Lisans eğiminden sonra alanlarında master ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler. Yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

unsal oren asml b5 Hemşirelik

SINAVSIZ GEÇİŞLE GİRİLEBİLECEK 2 YILLIK BÖLÜMLER

Ünsal Ören Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde Hemşirelik bölümünde okuyup mezun olan öğrencilerimizin, üniversitede aşağıdaki bölümlere sınavsız geçiş hakları bulunmaktadır.

 • Diyaliz
 • Elektronörofizyoloji
 • Evde Hasta Bakım
 • Fizyoterapi
 • İş Ve Uğraşı Terapisi
 • Laboratuvar Teknolojisi
 • Laborant ve Veteriner Sağlığı
 • Patoloji Laboratuvar Teknikleri
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
 • Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
 • Yaşlı Bakımı

EK PUANLA GİRİLEBİLECEK 4 YILLIK BÖLÜMLER

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Ebelik
 • Ebelik
 • Hemşirelik
 • Sağlık Yönetimi
 • Sağlık Kurumları Yöneticiliği